DOŁĄCZ DO NAS

 
Zarejestruj się i zostań członkiem PTTO
Wniosek o członkowstwo

W celu przyspieszenia rejestracji wypełnij formularz. Aby stać się prawnym członkiem stowarzyszenia należy także dokonać opłaty wpisowej w wysokości 50PLN oraz opłaty rocznej 100PLN.

W tytule przelewu wpisać “Opłata członkowska”

Nr konta: Bank BZWBK  17 1090 2398 0000 0001 1907 0850

Formularz rejestracyjny

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Towarzystwo Techniki Ortodontycznej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Skarbowców 91b, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej We Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000438913, NIP: 8992742475, REGON: 022003843 moich danych osobowych w celu prowadzenia rejestru członków i ich kwalifikacji, współpracy z innymi organizacjami z myślą o promocji i realizacji celów Stowarzyszenia, w tym organizacji sympozjów, konferencji, zjazdów, kursów oraz innych wydarzeń, pozwalających na podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków PTTO w oparciu o najnowsze trendy, zdobycze techniki i technologii w branży ortodontycznej oraz informowaniu o działaniach Stowarzyszenia.

Więcej informacji znajduje się tutaj.