Nowy Zarząd PTTO na najbliższą kadencję

W trakcie Walnego Zebrania Członków w dniu 20 września 2018 roku, odbywającego się podczas III Kongresu PTTO i 21. Zjazdu PTO we Wrocławskim Centrum Kongresowym, wybrany został nowy Zarząd. Dotychczasową Prezes Iwonę Urbanek-Królikowską zastąpi Grzegorz Piątkowski.

Skład Zarządu uzupełniają:

  • Nikola Materniak – Zastępca Prezesa,
  • Helena Frączek – Skarbnik,
  • Dominik Tokarczuk – Sekretarz,
  • Iwona Urbanek – Królikowska – Członek Zarządu.