Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków PTTO - 20.09.2018

ZAPROSZENIE

 NA WALNE  ZEBRANIE CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA TECHNIKI         ORTODONTYCZNEJ

Zarząd Polskiego Towarzystwa Techniki Ortodontycznej zawiadamia o Walnym Zebraniu Członków PTTO  w dniu 20 września 2018 we Wrocławiu o godz. 17.30

Miejsce: Wrocławskie Centrum Kongresowe, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław podczas trwania III Kongresu Polskiego Towarzystwa Techniki Ortodontycznej i 21. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego w dniach 19-22 września 2018 r.

W związku z kończącą się 2-letnią kadencją obecnego Zarządu Polskiego Towarzystwa Techniki Ortodontycznej prosimy o nasyłanie kandydatur do nowego Zarządu PTTO z krótkim CV na adres mailowy info@ptto.com.pl Wybór na stanowiska :

Prezes Zarządu PTTO

V-ce Prezes PTTO

Skarbnik

Sekretarz

Członek Zarządu

nastąpi 20 września 2018 na Walnym Zebraniu podczas trwania III Kongresu PTTO.

Program Walnego Zebrania PTTO wrzesień 2018