Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Polskiego Towarzystwa Techniki Ortodontycznej

W związku z zakończeniem kadencji Zarządu prosimy o nadsyłanie kandydatur do nowego Zarządu wraz z krótkim CV do dnia 12.04.2016 na adres:

info@ptto.com.pl

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Polskiego Towarzystwa Techniki Ortodontycznej

zwołane na dzień 15 kwiecień 2016 r. godzina 17-ta w Hotelu ibis Styles Wrocław Centrum

pl. 3 maja we Wrocławiu.

 

                                                            Porządek Zebrania

 

1.Otwarcie

2.Wybór Przewodniczącego Zebrania

3.Wybór Sekretarza Zebrania

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej

5.Sprawozdanie Zarządu PTTO z działalności za okres sprawozdawczy.

6.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

7.Wybór Zarządu  Polskiego Towarzystwa Techniki Ortodontycznej na kadencje

2016-2018

8.Wybór Komisji Rewizyjnej

9.Wolne wnioski

10.Zakończenie zebrania