Rejestracja na kurs przedzjazdowy II Kongesu PTTO

Zapraszamy na kurs przedjazdowy organizowany przez firmę Neo Vision Orthodontic S.C., który odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2016 w hotelu Ibis Styles we Wrocławiu.

Poniżej zamieszczamy program kursu i link do formularza zgłoszeniowego.

I. Kurs przedkongresowy przeznaczony dla wszystkich lekarzy 
ortodontów zainteresowanych tematyką stawu skroniowo-
-Żuchwowego, rozszerzony o wiedzę z zakresu fizjoterapii.

TEMATYKA:

•    Diagnostyka różnicowa zaburzeń SSŻ wg J. Okesona
•    Łańcuchy kinetyczne w układzie powięziowo-mięśniowym  i ich wpływ na czynnościową zmianę stanu tkanek układu ruchowego
•    Zasady Manualnej Funkcjonalnej Analizy (MFA) wg A. Bumanna i ich przydatność w praktyce lekarza stomatologa
•    “Bity” jako element szynoterapii w leczeniu  pacjentów z kompensacją objawów
•    Terapia manualna i kinezyterapia w zespołowym leczeniu dysfunkcji czaszkowo-żuchwowych
•    Terapia edukacyjna jako ważny element psychoterapii prowadzonej przez lekarzy  stomatologów
•    Przypadki zespołowego  leczenia pacjentów z dysfunkcją narządu żucia od wieku dziecięcego do starości
•    Praktyczny pokaz badania MFA, mięśni oraz zaburzeń postawy (analiza posturalna)
•    Demonstracja rejestracji centralnej relacji (CR) przy pomocy Agnalizera i Luxabitu oraz kąta strzałkowego i kąta Benneta

Wykładowcy:
DR N. MED. BARBARA CZERWIŃSKA-NIEZABITOWSKA
DR N. MED. MAŁGORZATA KULESA-MROWIECKA

Cena: 499zł PLN przy wpłacie do 29 lutego
Cena 599 zł PLN przy wpłacie po 1 marca

II. SESJA WARSZTATOWA. PREZENTACJA SZYN RELAKSACYJNYCH W ZALEŻNOŚCI OD WAD ZGRYZU I SZYN REPOZYCYJNYCH.

TEMATYKA:

• Prezentacja artykulacji szyn w artykulatorze Girrbach
• Różne sposoby  rejestracji CR w szynach relaksacyjnych
• Demonstracja wykonania szyn relaksacyjnych
• Górnej w wadach dotylnych i zgryzach głębokich
• Dolnej w wadach doprzednich i zgryzach otwartych
• Modelowanie prowadzenia siecznego i kłowego w zależności od wady zgryzu
i wektorów dynamicznych na kłach lub przedtrzonowcach.
• Prezentacja szyn repozycyjnych i ich modyfikacja

Wykładowca:
Tech. Ewa Baliga

Cena: 200 PLN przy wpłacie do 29 lutego
Cena: 300 PLN przy wpłacie po 1 marca

Data: 14 kwietnia 2016 r. (czwartek)
Miejsce: Hotel iBIS Styles 
pl. Konstytucji 3 Maja 3, Wrocław
Godz.9.00-17.00

tel. 22 258 04 27

OFERTA SPECJALNA DLA LEKARZA I TECHNIKA ZA UDZIAŁ W OBU KURSACH 
599 PLN  PRZY WPŁACIE DO 29 LUTEGO
699 PLN PRZY WPŁACIE PO 1 MARCA